• Categories
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturers
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     พ.ศ. 2484 การสำรวจและบุกเบิกไร่ชาของ ประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรก

     โดย คุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรีเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด

      ด้วยแรงบันดาลใจจากการค้นพบในหนังสือเอ็นไซโคลปิเดียว่า ณ ผืนแผ่นดินของถิ่นล้านนา เป็นแหล่งกำเนิดชาแห่งหนึ่งของโลก” (William H : Ukers, 1935. All about tea The Tea and Coffee Trade Journal.)

      

     การสำรวจในครั้งนั้น พบว่าต้นเมี่ยง ณ เขตภูเขาสูง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่คนรุ่นเก่าเก็บมาทำเมี่ยง เป็นต้นชาป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติและเป็นชาสายพันธุ์อัสสัมแบบเดียวกับที่นิยมปลูกในประเทศอินเดียและศรีลังกา การบุกเบิกทำไร่และผลิตชาแบบสากลจึงได้เริ่มต้นขึ้น

      

      

      

      

      

     บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ใบชาตราภูเขา จำกัด ได้เริ่มบุกเบิก ทำไร่ชา และผลิ ต ใบชาในพื้นที่ภูเขาสูง แหล่งต้นน้ำ อ. แม่แตง  จ.เชียงใหม่ กว่า 2,000 ไร่ ส่งเสริมอาชีพการปลูกชาแก่ชาวเขาเผ่ามูเซอ และชาวท้องถิ่น กว่า 200 หลังคาเรือน

      

      

      

     พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด”

     เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ปลูกชา ซึ่งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำปิง เดิมชื่อแม่น้ำแม่ระมิงค์ และเป็นพื้นที่เดียวกับที่ แกะภูเขาอาศัย ซึ่งแกะภูเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า RAM จึงสอดคล้องกับคำว่า RAMING TEA

      

      

     back to top