Delight

การแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนๆของคุณ
โดยการนั่งจิบชาชั้นดีชงด้วยสูตรพิเศษเฉพาะของระมิงค์ 
ที่ให้ทั้งความหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

back to top